Informatie

Op uw verzoek doen wij u onze tarieven en "Voorwaarden Dienstverlening GEO MATRIX" toekomen. Indien u maatwerk wenst, doen wij u een offerte.

Onze Algemene Voorwaarden kunt u op deze site downloaden.


Geo Matrix
Maatvoeringsburo

Stationsweg 27
1702 AA, Heerhugowaard
René: 06 - 416 194 69
Menno: 06 - 416 194 70
info@geo-matrix.nl