Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en GEO MATRIX deze informatie actueel, volledig en nauwkeurig tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.
Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. GEO MATRIX noch de webdesigner aanvaardt enige aansprakelijkheid voor mogelijke fouten dan wel tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan de webdesigner van GEO MATRIX en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

GEO MATRIX noch de webdesigner is verantwoordelijk voor de inhoud en- of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Geo Matrix
Maatvoeringsburo

Stationsweg 27
1702 AA, Heerhugowaard
René: 06 - 416 194 69
Menno: 06 - 416 194 70
info@geo-matrix.nl